70% от работещите в центровете за спешна медицинска помощ у нас са ваксинирани срещу COVID-19

70% от работещите в центровете за спешна медицинска помощ у нас са ваксинирани срещу COVID-19. Това показват резултатите от анонимно анкетиране на 233 от служителите в центровете за спешна медицинска помощ в страната. Анкетата е проведена в периода от 24 февруари 2022 г. до 17 март 2022 г., вкл., във връзка с организирани от Министерството на здравеопазването ежеседмични дискусии на тема „Ваксините и ваксинацията срещу COVID-19“. До момента са проведени 4 тематични дискусии с лектор изпълнителният директор на ИАЛ маг.-фарм. Богдан Кирилов. Дейността се реализира в рамките на информационната кампания „+ мен“ на Министерството на здравеопазването за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19.   

Анонимната анкета са попълнили 145 медицински (33 лекари, 60 медицински сестри и 51 фелдшери) и 89 немедицински специалисти (12 парамедици и 77 шофьори на линейки). От анкетираните лекари 85% посочват, че са ваксинирани срещу COVID-19, а 58% имат и поставена бустерна доза. От анкетираните фелдшери 76% посочват, че са ваксинирани, а при медицинските сестри този процент е 60.

YouTube

Въпросите, задавани чрез анкетата към участниците след всяка от дискусиите, най-общо са: имат ли достатъчно информация за ваксините; каква допълнителна информация за ваксините биха желали да получат; от кои източници работещите в ЦСМП се информират за ваксините; какви са причините за ниското ваксинационно покритие в страната и т.н., като на тези въпроси анкетираните могат да посочват повече от един отговор.

На въпроса: „Какви според Вас са причините за ниското ваксинационно покритие в страната?“ анкетираните са дали 273 отговора. Малко над 40% от отговорите са: „експертите споделят противоречиви твърдения“. Сред другите посочени отговори са: „няма място, където човек да намери цялата информация за ваксините“, „недоверие в институциите, в науката и към гилдията“, „ниска здравна култура“, „народопсихология“.

На въпроса: „Каква допълнителна информация за ваксините бихте желали да получите?“ анкетираните са дали 435 отговора, като най-често даван (27% от всички отговори) е отговорът: „необходима е повече информация за безопасността и ефективността на ваксините“, следван от „препоръки за ваксинацията при страдащи от различни заболявания“ и „възможни странични реакции“.

На въпроса: „Полезна ли е дискусията, предхождаща анкетата?“ отговор са дали 227 от общо 233 анкетирани. 169 от тях, или 74%, отговарят „да“, 9% казват „не“, а останалите 16% – „не мога да преценя“.

Дискусиите с работещите в ЦСМП ще продължат да се провеждат и през следващите месеци.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе