Краеведска среща „Единство в многообразието“ се състоя в Мъдрево

Секретарят на МКБППМН-Кубрат Надие Карагьозова организира краеведска среща в Мъдрево.  Събитието се състоя в дома на младия краевед Камбер Гочев, който от години изучава местните традиции и обичаи на алианската общност.   Младежът от няколко години насам изработва типични, характерни само за алианите носии, като женската фъта например и др. Краведския му интерес започва още през детските години,  но както сам казва по- осъзнато и по-задълбочено това се случва в годините, когато е ученик в гимназията. Днес се чувства уютно и е горд с уникалния етнографски кът, който е създал в дома си, в който всеки предмет е на точното си място. Неговата страст, както и страстта на гостите на срещата от с. Шуменци (тутраканско) към фолклора и народното творчество  стана повод и за приятелската среща, която инициира Надие Карагьозова.  Тази година кубратския секретар  въведе в превантивната работа възможностите на народното творчество, като умело използва пословиците и поговорките в ежедневната си работа с подрастващите и провокира познавателния им интерес.

YouTube

По време на срещата Калина  Михайлова и съпругът й отец Михаил запознаха младежа с техния опит и практика по събирането и съхраняването на носии от различни краища на страната и участията, които им дават възможност да ги споделят с хора, които имат сходни интереси и го поканиха някой път да споделят общо участие, като за начало го поканиха да посети тяхната етнографска сбирка.

По време на приятелския разговор, с голямо вълнение бабата на Камбел Султан сподели за големия мерак на внука си и старанието, което влага „ сам се запали и с всеки изминат ден интересът му нараства, чете много, не само се  интересува се от всяка шевица и бродерия, но и почна умело сам да крои, шие и бродира по стари образци, като, че ли това е правил цял живот, а как пее и свири на саз, той е скромен няма да Ви каже“, похвали внука си Баба Султан, а ние сами се убедихме и видяхме, че думите й не са пресилени, а напълно заслужени.

Срещата показа още веднъж, че различните етноси, с богатството им от традиции и обичаи излъчват едни и същи послания – за мир, хармония, разбирателство и единство в многообразието.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе