С ново по-дълго работно време ще бъде Центърът за административно обслужване в Община Разград

Снимка: Данче Бозаджиева

Община Разград информира, че за облекчаване на гражданите и бизнеса от 9 май 2022 г. Центърът за административно обслужване (ЦАО) в Община Разград  ще работи с удължено с 1 час работно време – от 8:00 до 18:00 часа.

Центърът за административно обслужване се помещава на партерния етаж в административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А и включва гишета за заявяване и получаване на документи, данни и информация и места за плащане за:

YouTube

 • Услуги в областта на общинска собственост, строителство, околна среда, търговия, транспорт, земеделие и гори, обществен ред, бизнес гише;
 • Услуги по местни данъци и такси;
 • Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне;
 • Деловодство (Приемане на сигнали, молби, жалби, заявления за достъп до обществена информация).

 

В ЦАО всяко физическо или юридическо лице може да заяви административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения или за осигуряване на достъп до обществена услуга.

Административната услуга може да бъде заявена устно, в писмена форма на гише или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител по начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.

Информация за предоставяните административни услуги от Община Разград може да бъде получена:

 1. На място от служителите в Центъра за административно обслужване;
 2. По телефон – 084 661 200;
 3. По електронна поща – [email protected]
 4. Чрез официалната интернет страница на Община Разград с електронен адрес: https://razgrad.bg;
 5. Информационни табла;
 6. Регистър на услугите в Административния регистър на адрес: http://iisda.government.bg.

Удължаването на работното време с 1 час е свързано с осигуряване на възможност на гражданите да получат необходимите им административни услуги преди или след работното време на институциите и фирмите, в които работят.

Работното време на останалите структури и звена в общинската администрация е от 08:30 часа до 17:30 часа с прекъсване за обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.

Пропускането на посетители в работно време се осъществява само след уговорена среща и потвърждение от служителя, при когото отиват:

 • понеделник, среда и петък от 09:00 до 11:30 ч.
 • вторник и четвъртък от 13:30 до 17:00 ч.

При необходимост от приемане на посетител в работен кабинет, служител от администрацията, след като е уведомен от дежурните охранители по телефона, лично посреща и изпраща посетителя от и до вход „Пропуски” на Община Разград.

Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения, запитвания и въпроси се извършва в приемните дни по списъци, предоставени на дежурните охранители, както следва:

 • Приемното време на Кмета на община Разград – всеки последен петък на текущия месец от 9:00 часа.
 • Приемното време на заместник-кмета на Община Разград по бюджет и финанси – всеки първи и трети четвъртък от месеца от 9:00 часа до 12:00 часа.
 • Приемното време на заместник-кмета на община Разград по правно обслужване, управление на програми и проекти и инвестиционни дейности -всеки първи и трети петък от месеца от 9:00 часа до 12:00 часа.
 • Приемното време на заместник-кмета на община Разград по Устройство на територията – всеки първи и трети петък от месеца от 14:00 часа до 16:00 часа.
 • Приемното време на заместник-кмета на община Разград по хуманитарни дейности – всеки първи и трети четвъртък от месеца от 14:00 часа до 16:00 часа.
 • Приемното време на главния архитект на Община Разград – понеделник, сряда и петък от 9:30 часа.
 • Приемното време на секретаря на Община Разград – всеки ден.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе