Извършени са проверки във всички находища на червен божур в Разградско

Експертите на РИОСВ-Русе провериха вчера състоянието на популациите на червения божур (Paeonia peregrina) в четирите защитени територии, опазващи вида в обхвата на инспекцията.  

Три от тях-ЗМ „Находище на червен божур“- с. Печеница, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец и ЗМ „Божурите“-с. Подайва се намират в област Разград, а ЗМ „Горната кория“-край с. Добротица е в област Силистра.

YouTube

При проверките са обходени находищата и е установено, че са в добро биологично състояние. Не са установени следи от човешки посегателства-бране, късане, изкореняване или унищожаване на защитените растения. Те са  във различна фаза на цъфтеж, в зависимост от разположението им спрямо останалите дървесни и храстовидни видове. Границите на защитените територии са обозначени и маркирани. Поставени са и указателни табели.

В ЗМ „Горната кория“ са извършени горскостопански мероприятия- прореждане, с цел осветляване на терена. Това е благоприятствало развитието и по-високото проективно покритие на вида.

Червеният божур е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, но е защитен и от Закона за лечебните растения. Видът ежегодно е включен в заповедта на министъра на околната среда и водите за ползване на лечебни растения под специален режим на опазване.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе