МВР с препоръки към водачите на велосипеди, тротинетки и т.н.

Във връзка със зачестилите случаи на пътно-транспортни произшествия с велосипедисти и водачи на индивидуални електрически превозни средства, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Разград напомня, че съгласно Закона за движение по пътищата тези категории водачи следва да изпълняват нормативните разпоредби:

За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:

YouTube

– спирачки;

– механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал;

– устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;

– бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата на велосипедите.

Водачът на велосипед е длъжен:

– да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;

– да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение,

За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всяко индивидуално електрическо превозно средство трябва да има изправни:

– спирачки;

– механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал;

– устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад;

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен:

– да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

– да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

– в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;

– да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;

– да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:

– да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

– да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“;

– да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;

– да развива скорост, по-висока от 25 km/h;

– да превозва други лица;

– да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

– да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;

– да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

– да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

– да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

– да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:

  1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;
  2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

От сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Разград препоръчват на водачите на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства, за тяхна безопасност и сигурност, по възможност да използват изградените в очертанията на гр. Разград и извън него велосипедни алеи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе