Голяма част от Разград без ток в петък

На 17.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, Западна промишлена зона, ТП „Персей“, „Йотов“, „Оранжерии“, „Склад западна зона“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград на улиците: “Странджа“, “Битоля“, “Лозенград“, “Велес“, “Криволак“, “Люле Бургас“, “Китка“, “Костур“, “Кратово“, “Дойран“, “Бабуна“, “Щип“, “Кресна“, “Каймакчалан“, “Перистър“, “Дъбрава“, “Плиска“, “Мелник“ „Странджа“, “Енос“, “Абоба“, “Мидия“, “Сребърна“, “Силиврия“, “Полковник Марков“,“Ал. Стамболийс ки“, “Огражден“, “Мадара“, “Трейднет Варна“ ООД, МТТ “Запад“, МТТ „Алчака“, ТП „Оранжерии“, ТП “Йотов“, ТП “Персей“, ТП “Булкоп“, ТП “Рока“, ТП “Ник-Транс“, ТП „Логис-Транс“, БКТП “Биовет“, ТП „ОВМЦ“, “НИК-Транс“, МТТ “ Склад западна зона“, ТП “Художници“, СПТУ „А. Кънчев“ и на Юг от река Бели Лом.

В периода 16.06.2022 – 17.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП “АБЦ“, ТП „Склад НАПС“, „Птицекланица“, захранвана от извод “Киченица“ и помпени станции на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

YouTube

В периода 13.06.2022 – 17.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, вилна зона м/ст „Арменски Лозя“ захранване от ТП „МТП“.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград в района на трафопостове „Хъш“,“Езеро“, „Исперихски път“, „Северен булевард“ 1, Вилна зона „Разград“, „БКС“, „Бутални болтовe“. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград, Исторически музей Абритус, Домостроителен комбинат, Гробищен парк, ВС 110 kV Лудогорие, МТТ „Шахтов кладенец“ Пороище, ВЕЛ 20kV Водолей,Фирма „Гранекс“, Складове „Холидей“ ЕООД, ТП „Гранекс“ , ТП „ГУСВ“ , с.Градина, ТП „Вълчи Ями“, ТП „Тайфун“,ТП „Хижа“ с. Островче, с. Манастирско, с. Синя вода, Мобилни клетки „А1“ и „Виваком“, с. Сейдол, с. Тръбач, Мандра „Еделвайс“, с. Трапище, ТП „Тухларна“ с.Трапище, с.Чудомир, ТП „ТКЗС“ с. Чудомир. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: мужду гр. Разград и с. Пороище, MTT „Автокъща“ МТТ „Елен“, „Асфалтова база Пороище“, „Боаза Пороище“, „Метан станция“; с. Пороище; с. Ушинци; с. Каменар; „Трафопост 2“ и ТП „ТКЗС“ в с.Гороцвет; с. Бели лом, „Язовир Бели лом“, Фирма „Гранекс“, Складове „Холидей“ ЕООД, ТП „Гранекс“ , ТП „ГУСВ“ ; с.Гра дина, ТП „Вълчи Ями“, ТП „Тайфун“, ТП „Хижа“ с.Островче; с. Манастирско; с. Синя вода, Мобилни клетки „А1“ и „Виваком“; с. Сейдол; с. Тръбач, Мандра „Еделвайс“ с. Трапище, ТП „Тухларна“; с. Чудомир, ТП „ТКЗС“.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград, местност „Простор Лозя“,ТП „Простор“; ТП“ КПЦ“ ; ТП „ГРС“ – Булгартрансгаз ; ТП „Гранит“ ; с. Радинград ; ТКЗС Ушинци ; ТП „Мелница“ ; Мобилна клетка Виваком ; с.Желязковец ; Помпени станциии ВИК ; с.Мортагоново ; МТТ “ Птицеферма“ с.Мортагоново; с.Самуил ; с.Богомилци ; с.Хума; Мобилна клетка „Теленор“ ;; с.Веселина ; ТП1 Гороцвет; ТКЗС с.Гороцвет; ТП „ГРС“ с.Студенец; с.Ловско ; с.Крояч ; ТП „Сушилни“ с. Крояч ; ТП „ЕСПУ“ гр.Лозница. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 13.06.2022 – 17.06.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Осенец, ТП 5 и улици: „Стефан Радков“, „Люлин“, „Родопи“, „Н. Методиев“, „Тича“, „Бузлуджа“, „Арда“, „Стара река“..

В периода 17.06.2022 – 20.06.2022 от 08:20 ч. до 09:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Разград и Западна промишлена зона. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Разград: „СМК“, „Пътно поддържане“, „Пътконсулт“, „Фабрика Орел“, „Порцелан“, „ДСО“, „Книгоразпространение“, Гаражи на ДТ „А.Страшимиров“, ул. „Червен“, „Дряново“ и ул.“Каварна“. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 17.06.2022 – 21.06.2022 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр.Лозница ; БКТП „Агро“ и БКТП „Хлебозавод“ гр.Лозница ; ПС „Каменна чешма“ ; ПС ВИК; Завод „АРМА“; ТП9 Лозница ТП „Хладилмик ; ТП „Бензиностанция“ ; ВС „Пароцентрала“ гр.Лозница; ТП „Краварник“ с.Ловско и МТТ „ТИС“ с.Ловско ; ПС „Напояване“. Смущенията ща бъдат в делничните дни за посочения период.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе