На 19 юли е публичното обсъждане на бюджета на Община Кубрат за 2021 г.

Председателят на Общинския съвет в Кубрат на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 66, ал. 1 от Наредба №12 на ОбС – Кубрат за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 19.07.2022 г., вторник, от 14.00 ч. в Ритуалната зала на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2021 година.

„Уважаеми съграждани! Предстои приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2021 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Материалите по годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. са на разположение в стая №18 в административната сграда на Общината. Очакваме Ви!“, казва в поканата си до местната общественост председателят на Общинския съвет г-н Хюсеин Юмеров.

YouTube

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024UUDJ6qfimdQMTvEYTDeGVjcf4iaayJuzMcH7vBR7ixNKX9eMKBTuMvnhnMZwQiml&id=1600812993383417&__cft__[0]=AZVylGMtbU_FK4U6Do9n8pqsrrCxwGxmQJN4HBQpiDEoeLZ14ojzCC_vTojg1i1uUaAQV5gZqBkzAtf7iwn-enC8iwxjQgbR0o8dncJb6GeMYRt_-Ei5ZH1WjB_cHNHlz6JzP9NBDobOfjyWwuhkiKdtn_sKd_QHRQma727njGsdG01tBS7I4DSvrrzTXQg5KNE&__tn__=%2CO%2CP-R

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе