Апел към партиите, коалициите и техните кандидати за 18 МИР-Разград

Във връзка с провеждане на предизборната кампания за народни представители в 48-то Обикновено народно събрание на Република България и предвид предстоящото откриване на учебната година на 15.09.2022 г. апелирам към партиите, коалициите и техните кандидати за народни представители от 18-ти МИР – Разград, участващи в изборите на 2 октомври 2022 г., както и към всички участници в предизборната кампания, да не се допуска използване на децата за политически цели, включително за пряка или косвена агитация.

Въвличането на деца в политическа дейност е нарушение на закона. Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, предучилищното и училищното образование е светско и не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини. Забранява се осъществяването на политическа и партийна дейност. Законът за закрила на детето регламентира, че „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности” (чл. 11, ал. 4). 

Появата на политически лица в образователните институции, независимо от техните мотиви и намерения, може да се интерпретира от обществото като агитация и индиректно използване на децата за отправяне на политически послания.

ДРАГОМИР ЗЛАТЕВ

Областен управител на област Разград

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе