„Топлофикация – Разград” АД търси: „Юрисконсулт“

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: „Юрисконсулт“

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

YouTube

• Координира и контролира процеса по завеждане дела на неизрядни длъжници.
• Завежда електронни досиета на всички съдебни длъжници и проследяване на статуса на заведените граждански дела.
• Изготвя становища по правни въпроси.
• Участва в преговори с клиенти.
• Следи измененията в нормативната уредба в сектор Енергетика.
• Процесуално представителство пред съдебни органи.

ОТ ВАС СЕ ОЧАКВА:

• Висше юридическо образование.
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
• Много добро владеене на MS Office (Word, Excel).
• Езикова подготовка – владеене на английски език ще се счита за предимство.
• Умения за планиране и организиране на работния процес, прецизност, умения за комуникация и работа в екип, аналитично и логическо мислене, умение за взимане на решения, спазване на кратки срокове и работа под напрежение.

Желаещите могат да кандидатстват за съответната позиция в сайта на Овергаз в секция „Кариери“. От дружеството ще се свържат само с кандидатите, одобрени за интервю.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе