24 читалища в Община Разград получават финансова подкрепа

Снимка: Данче Бозаджиева

24 читалища от община Разград получават финансови средства по Процедурата за финансова подкрепа на читалищната дейност със средства от местни приходи в общинския бюджет.

Процедурата се провежда за шеста поредна година. Началото бе поставено през 2018 г., когато заделените средства бяха в размер на 5000 лв.

YouTube

Въпреки сложната и трудна година, финансовият ресурс за укрепване и развитие на читалищата в община Разград през 2023 г. е в най-голям размер до този момент – 25 000 лв.

Съгласно правилата на процедурата, всички 25 читалища на територията на община Разград имаха възможност да кандидатстват на проектен принцип за финансиране по едно от следните направления: закупуване и ремонт на музикални инструменти; закупуване и ремонт на озвучителна и осветителна техника; закупуване на компютърна техника и периферни устройства; закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит;  закупуване на офис обзавеждане и оборудване; подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др. В съответствие с изискванията на посочените правила със своя заповед Кметът на Община Разград назначи експертна комисия, която  да разгледа, оцени и класира получените проектни предложения и извърши разпределение на предвидените средства.

В рамките на установения срок постъпиха 24 проектни предложения от читалища на територията на община Разград.

Комисията е одобрила и предложила за финансиране  всички 24 проектни предложения, в т.ч.:

  • за закупуване на компютърна техника и периферни устройства – 3  проекта;
  • за закупуване на озвучителна и осветителна техника – 4 проекта;
  • за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит – 5 проекта;
  • за закупуване на офис обзавеждане и оборудване – 11 проекта;
  • за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти – 1 проект.

На сайта на Община Разград е публикувана заповедта за резултатите от процедурата за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград през 2023 г., тя включва имената на проектите и стойността на финансирането за всеки от тях.

Припомняме, че читалищата в България са юридически лица с нестопанска цел и техният основен източник на финансиране е държавната субсидия, която на практика се оказва недостатъчна да обезпечи многостранната им дейност. Именно за това процедурата за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград е от изключително значение. Тя осигурява така необходимите средства за тяхното модернизиране и организационно укрепване, съдейства за съхраняване на художествените колективи и създаване на по-привлекателна и естетична среда в читалищата. Чрез участието си в процедурата читалищата от община Разград натрупват и опит в търсенето на допълнителни източници на финансиране и разработването на проекти.

Община Разград е сред малкото общини в България, които дофинансират читалищната дейност със средства от местни приходи. Процедурата за финансова  подкрепа е успешна практика, чрез която се подпомага нормалното функциониране на читалищата в тези трудни времена. Процедурата е и своеобразна оценка и признание от страна на Община Разград за значимостта и стойността  на тези уникални културни институти. Уважение към народните читалища Община Разград засвидетелства и чрез провеждания тук Фестивал „Читалищата – живото наследство на България“, чието трето издание се проведе през м. юни 2023 г. и което беше уважено лично от Вицепрезидента на България Илияна Йотова.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе