Общината в Кубрат открива още работни места по проект за младежка заетост

Община Кубрат активно продължава да разкрива нови работни места в рамките на Проекта „Младежка заетост +“, реализиран по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Спадащ под Приоритет 3: „Насърчаване на младежката заетост“, проектът има за цел повишаването на конкурентоспособността на младежите от 16 до 29 години.

Основните мерки включват предоставяне на възможности за стажуване, обучение по време на работа и придобиване на „меки“ умения през участие в обучение при работодател.

YouTube

Тези инициативи се насочват към облекчаване на прехода от образование към заетост и натрупване на ценен професионален опит. Още 4 работни места са разкрити в рамките на програмата, като едно от тях е в град Кубрат, едно в село Беловец и две работни места в село Севар. Проектът е на обща стойност 40 032,00 лева и осигурява заетост за период до 9 месеца.

Общата стойност на всички сключени договори между Община Кубрат и Агенцията по заетостта в рамките на проекта за младежка заетост възлиза на 372 099,00 лв. и е осигурена заетост на 38 младежи на територията на общината.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе