Удължиха срока за компенсации на служители в секторите Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“

Срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците и служителите…