РИОСВ-Русе санкционира предприятие в Разград за нарушение на условие в комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти –…