Работата на администрацията на БАБХ се извършва без прекъсване на място и през формите за дистанционна комуникация

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) уведомява, че административното обслужване продължава да се извършва на място в Централното управление,…

Въвеждат се нови задължителни стандарти за административно обслужване на гражданите и методи за обратна връзка и удовлетвореност

Правителството прие промени в Наредбата за административното обслужване, с което се реформират изцяло системата за обратна връзка от потребителите и…