Актуализират Портала за електронни услуги на МВР, временно някои онлайн услуги няма да бъдат достъпни

Във връзка с изпълняван от МВР проект „Реализиране електронни административни услуги“ и извършването на технологични настройки, Порталът за електронни административни…