Семинар на тема „Археологическите недвижими културни ценности“ в Свещари

В село Свещари, Разградска област се провежда пътуващ семинар-дискусия на тема „Археологическите недвижими културни ценности“ – Национален резерват „Сборяново“ –…