Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ за 144 човека стартира в Община Разград

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ е създадена в Община Разград със заповед № РД012436/22.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенцията за…