Българските граждани в Турция ще могат да удостоверят причина за излизане, за да гласуват с български документ за самоличност

Министерството на външните работи на Турция ни увери, че чрез Министерство на вътрешните работи всички областни управи, както и подразделенията…