Седемчленна комисия инспектира водните обекти на територията на Община Разград

Седемчленна комисия, председателствана от заместник-кмета на Община Разград Милена Орешкова, посети всички водни обекти на територията на Община Разград, за…