Всички екипи на НК „Железопътна инфраструктура“ работят на терен за отстраняване авариите по жп мрежата

Всички екипи на НК „Железопътна инфраструктура“ работят на терен за отстраняване авариите по жп мрежата, предизвикани от обилния снеговалеж и…