Прагът на бедност за област Разград е 386,42 лв., над 12% от жителите живеят под този праг

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната…