Над 21 % от заловените през 2021 г. безстопанствени кучета са осиновени

Министерският съвет прие Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България…