ЕРП Север извърши рехабилитация на въздушната мрежа на село Благоево след нерегламентирана сеч

Специалистите на Електроразпределение Север подмениха стоманенобетонни стълбове от въздушен електропровод Благоево, захранващ селата Благоево, Владислав, Железарци, Любенци, Водно, Теменуга и…