Глоба за физическо лице от Цар Калоян за нерегламентирани действия с бракувани автомобили

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха три акта за установяване на административно нарушение на едно юридическо и две физически лица за нерегламентирани…