Правителството одобри законопроект за промени на Закона за чужденците в България

Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Документът цели прецизиране на отделни разпоредби…

Правителството прие Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Министерският съвет прие Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. С правителственото постановление се правят промени и…