Представиха на публично обсъждане отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград за 2020 г.

Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев откри публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките…

Започна обсъждането на проекта за общински бюджет за 2021 г. в постоянните комисии на Общински съвет-Разград

Започна обсъждането в постоянните комисии на Общински съвет-Разград на проекта за бюджет на Община Разград за 2021 г. Първото заседание,…

Представиха годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейски фондове на Община Разград за 2019 г.

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи по време на публично обсъждане днес годишния отчет за изпълнение на бюджета и…