Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019

Правителството одобри допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. с цел осигуряване на равнопоставен достъп до…

Министерският съвет приема проекта за бюджет 2019

Проектът за бюджет за следващата година ще разглежда днес на извънредно заседаниеправителството. Минимална заплата от 560 лева, ръст на разходите за заплати в бюджетния сектор с…