Намаление на безработицата за месец април в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.04.2024 г.) е 5,68%. Регистрирани безработни лица…

Минимално намаление на безработицата за месец февруари в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 29.02.2024 г.) е 5,84%. Регистрирани безработни лица в…