Отпускат се над 300 хиляди лева за стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в размер на 315 360 лева за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила…