На заседание на Комисията по заетостта утвърдиха държавния план-прием за учебната 2018/19 г.

Държавният план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г. бе утвърден единодушно от членовете на Комисията…