За Деня на здравето медицинските сестри в ДГ “Незабравка“ и ОУ “Никола Икономов“ изнесоха здравни беседи

Медицинските сестри в ДГ“Незабравка“ и ОУ“Никола Икономов“ в Разград отбелязаха Световния ден на здравето 7 април със здравни беседи, подходящи…