Областният управител инспектира състоянието на реки и дерета в областта с предписани мерки за почистване

Областният управител Владимир Димитров вчера и днес инспектира състоянието на потенциално опасни речни участъци, с голям водосбор, които при наличие…