Министър Демерджиев предложи образуване на дисциплинарно производство срещу главния прокурор

Министърът на правосъдието Иван Демерджиев предложи да се образува дисциплинарно производство срещу Иван Гешев – главен прокурор Република България за…