Започва набирането на домашни помощници и потребители на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3”

Община Разград започва набирането на персонал и потребители за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора…