Меморандум за защита на пострадалите от домашно насилие бе подписан в Министерството на правосъдието

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети, към които функционират Регионални центрове…