Министерство на правосъдието стартира изготвянето на Координационен механизъм за помощ на пострадалите от домашно насилие

Днес в Министерство на правосъдието стартира работна група, която до края на годината трябва да изготви Координационен механизъм за помощ…