МОСВ активно работи за въвеждане на депозитна система за опаковки в България

Европейската комисия изпрати мотивирано становище на България във връзка с неизпълнение на задължения по Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяване…