Парламентът иска представяне на обвързващи правила за общи зарядни устройства преди лятото

Европейският парламент призовава Европейската комисия да представи задължителни правила за общо зарядно устройство най-късно до юли. Съществува „спешна необходимост от…