МОН приема заявления от родители, които желаят децата им да се обучават в електронна среда

Министерството на образованието и науката е създало организация чрез регионалните управления на образованието за приемане на заявления от родители/семейства, които…