Ремонти дейности по електропровод ще нарушат водоподаването до няколко села около Разград и част от северната вилна зона

Поради извършване на ремонтни дейности по електропровод на „ЕРП- Север“, захранващ помпени станции „Черковна – 1“, „Черковна – 2“ и…