Над 400 самодейци пяха и танцуваха на сцената „Вълшебна плетеница -живи човешки съкровища“ в село Юпер

За четвърти път, след дълга пауза заради коронавирусната пандемия, в кубратското село Юпер стотици самодейци отново изплетоха вълшебна плетеница от…