В Исторически музей-Исперих е експонирано палеонтоложко изложение на фосили

В експозиционната зала на Исторически музей в град Исперих е експонирано любителско палеонтоложко изложение на фосили. Димитър Димитров, Никола Карапетков…