Германка от Кубрат получи некачествена храна за животни, платила за почти 4 пъти по-голямо количество

Германска гражданка, представител на фирма в Кубрат, подала сигнал, че е измамена с поръчана стока за производство на храни за…