Глоба в размер на 1 500 лева за подсъдим за неплатен корпоративен данък в особено големи размери

ръжен съд – Разград наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1 500 лева на подсъдим за неплатен корпоративен данък.…

Глоба за физическо лице от Цар Калоян за нерегламентирани действия с бракувани автомобили

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха три акта за установяване на административно нарушение на едно юридическо и две физически лица за нерегламентирани…

РИОСВ-Русе санкционира предприятие в Разград за нарушение на условие в комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти –…