Добрин Добрев: На финалната права сме за компостиращата и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци

„На финалната права сме на ключовия за Област Разград широкомащабен проект „Проектиране и изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за…

Напредва строителството на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци

Напредва строителството на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци за общините от разградска област. Това установи…