Участници в конкурс, посветен на 60-годишнината от обявяването на Исперих за град, бяха наградени вчера

КМЕТЪТ БЕЛГИН ШУКРИ И ЗАМЕСТНИКЪТ МУ НАГРАДИХА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА, ПОСВЕТЕН НА 60-ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ИСПЕРИХ ЗА ГРАД Днес,…