Безплатни медицински бележки за извиняване на отсъствията на учениците

Отново стават безплатни медицинските бележки за извиняване на отсъствията на учениците. Информацията вече няма да се попълва от лекарите, а ще се отразява автоматично…