Възможно е оцветяване на река Бели Лом поради обследване на канализационните връзки на „Биовет“ АД – клон Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършват обследване на канализационните връзки, заустващи в река Бели Лом с безвредни оцветители. Възможно е днес, 12…