Днес касите на „Топлофикация – Разград“ няма да работят, вижте как може да платите вашите сметки

„Топлофикация – Разград“ АД уведомява своите клиенти, че поради възникнали технически причини касата на Дружеството няма да работи на 27.01.2022…