Намалява се значително административната тежест за присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електроенергия

На заседание на 28.03.2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно изцяло нова Наредба № 6 за присъединяване…

КЕВР стартира европейски проект за оптимизиране на регулаторните механизми за пазара на природен газ в България

На 22 януари 2024 г. в Комисията за енергийно водно регулиране се проведе встъпителна среща по проекта „Създаване и прилагане на регулаторни…

Общинският съветник Мирослав Грънчаров взе участие в общественото обсъждане на КЕВР за цената на водата в Разград

Апелирам държавата да потърси решения за по-справедливото разпределяне на високите разходи за доставяне на вода от Дунава до Разград, който…