Община Разград е сред десетте български общини, присъединили се към Мисията на ЕС за адаптация към изменението на климата

Община Разград е сред десетте български общини, присъединили се към Мисията на ЕС за адаптация към изменението на климата. Това…