Мобилна клинична лаборатория на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще обиколи селата Бисерци, Божурово, Юпер, Сеслав и Звънарци

На 24.07.2023г. „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД ще  извършва изследвания с мобилна клинична лаборатория по график в населените места: с. Бисерци, с.…